Newcastle 103.7FM – Newcastle

Newcastle Community Radio was founded in 1997 and granted broadcasting license in 2004 and went live on air the same year.

Dj’s / Omroepers:-
Thembikosi Nkala Mzoneli
Vusi Ndaba
Bheki Mtofi Mdluli
Sifiso Masondo
Thembikosi Nkala Mzoneli
Vusi Ndaba
Read More »
Bheki Mtofi Mdluli
Read More »
Sifiso Masondo
Read More »
Sphiwe Masuku
Adrias Madlopha
Nkosingiphile Zwane
Sibongile Vilakazi aka (SD)
Lindokuhle Ndlovu